Plusy? Oszczędzaj z Casanoovem Pro
Plusy? Oszczędzaj z Casanoovem Pro
Mój koszyk
Close Icon

image
Delete Icon
SKU :
None

Po zatwierdzeniu zakupów, użytkownik zostanie obciążony kwotą zamówienia.

W rezerwacji


Razem (z VAT)

Złóż zamówienie Kontynuuj zakupy

lub

ZASADY I WARUNKI
HOORTRADE


 ściągnij PDF

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWH”) oferowane są przez spółkę HOORTRADE, uproszczoną spółkę akcyjną z kapitałem 7500 euro, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek w Lyonie pod numerem 878 143 601, której siedziba znajduje się pod adresem 83/85 boulevard du parc de l'Artillerie w LYON (69007) (dalej „HOORTRADE”).

Poprzez swoją stronę internetową dostępną pod adresami URL www.casanoov.fr/ - www.casanoov.be/ - www.casanoov.it/ - www.casanoov.es/ - www.casanoov.de/ - www.casanoov.nl/ - www.casanoov.pl/ - www.casanoov.lu/ - www.casanoov.pt/ - www.casanoov.at/ - www.casanoov.ie/ - www.casanoov.dk/ - www.casanoov.fi/ - www.casanoov.se/ - www.casanoov.co.uk/ - www.casanoov.cz/ - www.casanoov.gr/ - www.casanoov.hr/ - www.casanoov.hu/ - www.casanoov.lt/ - www.casanoov.lv/ - www.casanoov.ro/ - www.casanoov.si/ - www.casanoov.sk/ (dalej „Witryna”), HOORTRADE oferuje sprzedaż produktów przeznaczonych do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków (zwanych dalej „Produktami”), każdemu nabywcy, osobie fizycznej działającej w celach niezwiązanych z jego działalnością zawodową i mających miejsce zamieszkania na terytorium Francji lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej (dalej „Klient”).

Każdy Klient oświadcza, że zapoznał się w sposób czytelny i zrozumiały z niniejszym Regulaminem oraz wszystkimi innymi informacje niezbędne do wykonania niniejszej umowy, zgodnie z artykułami L.111-1 do L.111-8 i L.221-5 Kodeksu konsumenckiego, poprzednio do herbata wniosek z wszystko kontrakt z HOORTRADE.

1. PODANIE ORAZ WZMOCNIENIE Z WZT

 • 1.1 Niniejsze Warunki mają zastosowanie, bez ograniczeń i zastrzeżeń, do każdego zamówienia Produktów złożonego w Witrynie przez Klienta.
 • 1.2 Niniejsze OWH mają na celu określenie warunków zamawiania Produktów w Serwisie oraz odpowiednich praw i obowiązków każdej ze stron w związku z dostawą Produktów.
 • 1.3 O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, niniejsze Warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi sprzecznymi klauzulami z ogólnych warunków uprzednio opracowanych i opublikowanych w Witrynie. Obowiązują one z wyłączeniem wszelkich innych umów.
 • 1.4 Niniejsze OWH są uważane za integralną i istotną część umowy zawieranej pomiędzy HOORTRADE a każdym z jej Klientów . Są one dostępne w każdej chwili na Stronie.
 • 1.5 Niniejsze OWH są systematycznie przekazywane Klientowi podczas weryfikacji jego zamówienia, co oznacza pełną i bezwarunkową akceptację OWH. Ta akceptacja polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola przeznaczonego do tego celu. Zaznaczenie tego pola jest równoznaczne z własnoręcznym podpisem Klienta.
 • 1.6 HOORTRADE zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub dostosowania niniejszych warunków w dowolnym momencie. W takim przypadku dla Klienta obowiązuje wyłącznie wersja obowiązująca w dniu złożenia zamówienia na Stronie.
 • 1.7 Fakt, że HOORTRADE nie korzysta w danym momencie z żadnego z postanowień niniejszych OWH, nie może być interpretowany jako rezygnacja z możliwości późniejszego skorzystania z nich.
 • 1.8 HOORTRADE zachęca każdego Klienta do uważnego przeczytania niniejszego Regulaminu, wydrukowania go i/lub zapisania na dowolnym trwałym nośniku przed złożeniem zamówienia na Produkty w Witrynie.

2. ZAKŁADANIE/PROWADZENIE OSOBISTYCH KONT KLIENTA

 • 2.1 Utworzenie i/lub posiadanie osobistego konta klienta jest niezbędnym i obowiązkowym warunkiem wstępnym w celu potwierdzenia zamówienia na Produkty w Witrynie.
 • 2.2 Klient może założyć swoje konto osobiste: Od pierwszej wizyty w Serwisie lub w dowolnym innym momencie podczas kolejnej wizyty w Serwisie, z zakładki przeznaczonej do tego celu i dostępnej na wszystkich stronach Serwisu. Składając zamówienie w Witrynie, po wybraniu Produktów, które chce zamówić i zatwierdzeniu „Koszyka”.
 • 2.3 W celu utworzenia konta osobistego Klient musi podać wszystkie wymagane informacje na jego temat, z zastrzeżeniem, że każde niekompletne utworzenie konta nie może zostać zweryfikowane. Wybrany przez Klienta login nie może być modyfikowany. W przypadku wystąpienia błędu Klient musi założyć konto ponownie, z zaznaczeniem, że nie ma możliwości przeniesienia danych z jednego konta na drugie.
 • 2.4 W żadnym wypadku HOORTRADE nie ponosi odpowiedzialności za błąd popełniony przez Klienta w jego e-mailu, który doprowadził do nieotrzymania wiadomości od HOORTRADE dotyczących realizacji jego zamówienia

3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA NA STRONIE

 • 3.1 Każde zamówienie Produktów jest koniecznie składane za pośrednictwem Witryny. HOORTRADE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwierniejsze wizualizacje i opisy Produktów. Jednakże, ponieważ te wizualizacje i teksty ilustracyjne nie są umowne, Klient nie może przejąć odpowiedzialności HOORTRADE w tym zakresie.
 • 3.2 HOORTRADE nie przyjmuje zamówień na produkty szyte na miarę, które nie są prezentowane na Stronie.
 • 3.3 Pod warunkiem, że HOORTRADE wyraźnie to oferuje w Witrynie, Klient może: Zamówić w przedsprzedaży Produkt, którego nie ma w magazynie i który jest uzupełniany. Zamów produkt w magazynie. W tych dwóch przypadkach Klient musi zapłacić pełną kwotę zamówienia w Witrynie w momencie składania zamówienia lub zamówienia w przedsprzedaży.
 • 3.4 Klient wybiera bezpośrednio na Stronie Produkt(y), które chce zamówić i może w dowolnym momencie wejść na stronę „Mój koszyk”, aby zobaczyć wybrane Produkty i zatwierdzić je w celu złożenia zamówienia.
 • 3.5 Klient musi w każdym przypadku połączyć się ze swoim kontem osobistym, jeśli nie zrobił tego wcześniej, lub utworzyć konto w celu złożenia zamówienia w Witrynie. W ramach finalizacji zamówienia będzie zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących w szczególności swojego numeru telefonu w celu ułatwienia umawiania się na dostawę swoich Produktów, a także adresu dostawy i rozliczeniowego. jego rozkazu. W tym zakresie Klient nie może żądać dostarczenia zamówionych Produktów do kraju innego niż ten, w którym założył swoje konto osobiste. Niektóre miasta lub miejscowości są wyłączone z dostawy (patrz Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). W każdym przypadku wszystkie zamówienia muszą być należycie wypełnione i muszązawierać informacje ściśle niezbędne do realizacji zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość, dokładność i aktualność podanych danych. W związku z tym HOORTRADE nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnionej dostawy z powodu niedokładnego lub niepełnego adresu dostawy.
 • 3.6 Klient może dokonywać zmian, poprawek, uzupełnień, a nawet anulować swoje zamówienie, do czasu jego zatwierdzenia na stronie podsumowania zamówienia, przed dokonaniem płatności.
 • 3.7 Przed przystąpieniem do weryfikacji zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować go w całości i bez zastrzeżeń.
 • 3.8 Po zatwierdzeniu zamówienia i informacji dotyczącej dostawy, Klient musi wybrać sposób płatności za zamówienie w przeznaczonym do tego miejscu, wpisać posiadany kod rabatowy, a następnie zatwierdzić płatność.
 • 3.9 Umowa zostaje ostatecznie zawarta pomiędzy HOORTRADE a Klientem po otrzymaniu przez niego potwierdzenia zamówienia. Niniejsze potwierdzenie zamówienia zawiera niniejsze OWH w wersji PDF. Ostateczne zamówienie nie może być przedmiotem anulowania, całkowitego lub częściowego, ze strony Klienta, z wyjątkiem skorzystania z prawa odstąpienia przewidzianego w artykule 7. W konsekwencji, w przypadku błędu w zamówieniu lub duplikatu, Klient musi zwrócić się do HOORTRADE, który ewentualnie może zezwolić na wycofanie zamówienia przed dostawą. W takim przypadku koszty odstąpienia określone w ust. 7 ponosi Klient.
 • 3.10 Wszelkie prośby dotyczące zamówienia należy kierować do HOORTRADE za pośrednictwem przeznaczonego do tego celu formularza kontaktowego na Stronie, dostępnego za pośrednictwem konta osobistego Klienta.

4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

CENY PRODUKTÓW

 • 4.1 Dostęp do Serwisu oraz do prezentacji Produktów jest bezpłatny. Tylko zamówienie jednego lub więcej Produktów będzie podlegać opłacie przez ten ostatni.
 • 4.2Obowiązujące ceny to ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia w Serwisie przez Klienta.
 • 4.3Ceny Produktów oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z zamówieniem wskazane są w sposób jasny i zrozumiały na podsumowaniu zamówienia. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do potwierdzenia niniejszego podsumowania.

ZASADY PŁATNOŚCI

 • 4.4 Ceny będą fakturowane na podstawie stawek obowiązujących w momencie składania zamówienia. Faktura podsumowująca wszystkie zamówione przez Klienta Produkty oraz ich koszt będzie na bieżąco wysyłana do Klienta.
 • 4.5 Klient zapłaci cenę swojego zamówienia bezpośrednio na Stronie, zgodnie z metodą i opcją płatności wybraną podczas składania zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w tym celu. W zależności od kraju zamieszkania, HOORTRADE oferuje Klientowi różne metody płatności:
  • W przypadku opłacenia zamówienia lub zamówienia w przedsprzedaży kartą CB/Mastercard/Visa/ Paypal /SOFORT/GIROPAY/BANCONTACT/IDEAL/PRZELEWY24/EPS/FINTECTURE obciążenie Klienta następuje w momencie składania zamówienia lub zamówienia w przedsprzedaży.
  • W przypadku płatności za zamówienie lub zamówienie w przedsprzedaży za pomocą rozwiązania płatniczego w 3 ratach lub w 4 ratach kartą kredytową, usługa świadczona przez firmę ALMA (firma Alma SAS), zlokalizowaną pod adresem 176 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine oraz zarejestrowany w RCS Nanterre pod numerem 839 100 575, Klient zostaje natychmiast obciążony pierwszą miesięczną opłatą w momencie składania zamówienia lub przedsprzedaży. W zależności od wybranego rozwiązania, opłaty miesięczne będą potrącane co miesiąc, w rocznicę podpisania umowy sprzedaży, aż do pełnego zwrotu ustalonego w momencie zatwierdzenia zamówienia. HOORTRADE nie występuje w żaden sposób jako pożyczkodawca w rozumieniu art. L.311-1 Kodeksu konsumenckiego. Odmowa uznania przez Almę zamówienia za zamówienie może skutkować jego anulowaniem. Każde rozwiązanie Regulaminu wiążącego Klienta i HOORTRADE skutkuje rozwiązaniem Regulaminu lub umowy kredytowej pomiędzy Almą a Klientem. Płatność w trzech/czterech ratach jest możliwa za pośrednictwem naszego partnera Alma. Bezpieczeństwo płatności zapewnia ALMA i jej usługodawcy. Wszystkie płatności są chronione przez 3D Secure. Kwota zakupów: Tylko zakupy o wartości od 50 do 4000 euro kwalifikują się do płatności za pośrednictwem Almy Opłaty: Płacąc w kilku ratach za pośrednictwem Almy, Klient ponosi opłaty za zarządzanie prawne, które są wskazane w momencie składania zamówienia. Alma jest menadżerem telepłatności i wystawia certyfikat elektroniczny, który będzie stanowić dowód kwoty i daty transakcji zgodnie z przepisami art. 1316 i nast. Kodeksu cywilnego
 • 4.6 Klient jest poinformowany, że przy każdej płatności HOORTRADE korzysta z bezpiecznego systemu płatności zarządzanego przez autoryzowanych dostawców płatności CHECKOUT i PAYPAL.
 • 4.7 Brak zapłaty w terminie automatycznie, bez uprzedniego formalnego wezwania i automatycznie spowoduje zawieszenie lub unieważnienie zamówienia Klienta, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego trybu działania

5. DOSTAWA PRODUKTÓW

 • 5.1 Produkty zamówione w Witrynie są dostarczane ze wszystkimi odpowiednimi instrukcjami użytkowania i instalacji. Dokumenty te mogą być również przesłane Klientowi na jego żądanie. Klient jest informowany, że w przypadku zamówienia Produktu dostarczanego w kilku paczkach, odpowiednie zapisy umieszczane są tylko w jednej z dostarczonych paczuszek.
 • 5.2 Klient jest informowany, że dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem upoważnionego w tym celu przewoźnika. Oferowana jest dostawa.
 • 5.3 O ile nie wskazano inaczej na Stronie w procesie składania zamówienia lub w opisie zamawianych Produktów (w szczególności w przypadku rezerwacji lub przedsprzedaży Produktu), HOORTRADE zobowiązuje się do wysyłki przedmiotowych Produktów w ciągu 72 godzin roboczych. od potwierdzenia zamówienia. Terminy ogłaszane na Stronie są zgodne z praktykami naszych autoryzowanych przewoźników. W każdym przypadku zamówione Produkty zostaną dostarczone maksymalnie w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie uzgodnionym z Klientem. Zamówienia w przedsprzedaży zapewniają Klientowi rezerwację stanu magazynowego przyjmowanego towaru.
 • 5.4 Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta. HOORTRADE nie ma możliwości zmiany adresu po zatwierdzeniu zamówienia. Nieobecność Klienta w czasie uzgodnionego z przewoźnikiem terminu dostawy, w tym w przypadku pomyłki w adresie dostawy i/lub trudności w kontakcie z Klientem, będzie równoznaczna dla HOORTRADE z odmową objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta Produkty. W takim przypadku HOORTRADE będzie uprawniony do obciążenia Klienta całością lub częścią dodatkowych kosztów związanych z koniecznością dokonania nowej dostawy Produktu/ów, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.
 • 5.5 W przypadku, gdy Klient nie otrzyma zamówionego Produktu(ów) bez uzasadnienia przesłanego do HOORTRADE, HOORTRADE zastrzega sobie prawo do wystawienia Klientowi faktury z tytułu kar naliczonych zgodnie z tabelą kosztów zwrotu 7.7).
 • 5.6 Po dostarczeniu przesyłki Klient dba o niezwłoczne sprawdzenie ilości dostarczonych przesyłek oraz ich stanu. Klient może odmówić przyjęcia przesyłki w momencie jej doręczenia, jeżeli zauważy nieprawidłowości w dostawie (uszkodzenie, uszkodzenie lubotwarcie opakowania, zepsute lub uszkodzone Produkty itp.). W przypadku braku przesyłki w ramach dostawy, Klient musi to zgłosić na dowodzie dostawy z podaniem oznaczenia brakującej przesyłki, a pozostałe przesyłki przejąć w posiadanie. Jeżeli zamówione przez Klienta Produkty zostały uszkodzone lub uszkodzone podczas transportu do uzgodnionego miejsca dostawy lub w przypadku braku jednej lub kilku paczek, Klient obowiązkowo musi sformułować przy dostawie wszelkie przydatne, precyzyjne i uzasadnione zastrzeżenia na dowodzie dostawy przedstawionym mu przez przewoźnika. Zastrzeżenia te muszą być sformułowane w sposób jasny i szczegółowy (wzmianka o brakujących lub uszkodzonych przesyłkach i ich numer wśród dostarczonych przesyłek, opis zaistniałego problemu i wynikającej z tego szkody). Sformułowania ogólne typu „podlega otwarciu” lub „podlega weryfikacji lub inwentaryzacji przesyłki” nie stanowią precyzyjnych i uzasadnionych zastrzeżeń oczekiwanych przez HOORTRADE i nie mają żadnej wartości.
 • 5.7 Klienta informuje się, że ani przewoźnik, ani HOORTRADE nie ponoszą odpowiedzialności za odbiór przesyłek przez osobę upoważnioną przez Klienta, która przyjęłaby przesyłkę bez zastrzeżeń. W każdym przypadku HOORTRADE musi zostać poinformowany o takiej sytuacji tak szybko, jak to możliwe, aby umożliwić mu skontaktowanie się z zainteresowanym przewoźnikiem i ustalenie dalszych działań, jakie należy podjąć w związku z dostarczonym zamówieniem. W związku z tym Klient proszony jest o udokumentowanie napotkanych problemów (zdjęcie, uwagi do listu przewozowego) w celu ułatwienia obsługi zwrotów z przewoźnikiem. W przypadku braku zastrzeżeń przy dostawie, Klient potwierdza, że otrzymał Produkty zgodne z jego zamówieniem i w pozornie dobrym stanie, z zastrzeżeniem możliwości późniejszego skorzystania przez Klienta z gwarancji prawnych obowiązujących pod warunkiem spełnienia warunków. wymagany.
 • 5.8 Jeśli paczka Klienta zostanie zwrócona do HOORTRADE z powodu nieprawidłowości lub uszkodzenia, HOORTRADE skontaktuje się z Klientem po otrzymaniu przesyłki zwrotnej, aby zapytać go, co zrobić z jego zamówieniem. Jeżeli Klient omyłkowo odmówił przyjęcia przesyłki, może żądać jej zwrotu, ponosząc uprzednio koszty związane z nową przesyłką, o których zostanie mu poinformowany. Koszty te należy również opłacić w przypadku zamówień, dla których koszty wysyłki były oferowane w momencie składania zamówienia.
 • 5.9 Jakiekolwiek opóźnienie w dostawie w stosunku do terminu lub terminu wskazanego Klientowi w trakcie składania zamówienia lub w przypadku braku wskazania terminu lub opóźnienia w realizacji zamówienia dłuższe niż trzydzieści (30) dni od dnia zawarcia umowy może prowadzić do rozpatrzenia sprzedaży z inicjatywy Klienta, na jego pisemne żądanie wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, jeżeli po zleceniu dostawy firmie HOORTRADE, nie zastosował się do niej. Klient otrzyma wówczas zwrot wszystkich wpłaconych kwot, najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym umowa została rozwiązana. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania, jeżeli opóźnienie w dostawie jest spowodowane działaniem siły wyższej.

6. INWENTARYZACJA PRZED MONTAŻEM

Po dostarczeniu zamówienia i przed jakimkolwiek żądaniem obsługi posprzedażowej HOORTRADE, Klient musi upewnić się, że sprawdził wszystkie części zawarte w dostarczonych paczkach i to w maksymalnym okresie czternastu (14) dni kalendarzowych. Ta pełna weryfikacja jest konieczna, aby ograniczyć wielokrotne korzystanie z usług posprzedażowych HOORTRADE, a tym samym umożliwić HOORTRADE reagowanie na zapytania Klienta w jednym czasie i tak szybko, jak to możliwe. W przeciwnym razie czas reakcji HOORTRADE może ulec wydłużeniu.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • 7.1 Klient ma czternaście (14) wyraźnych dni od otrzymania Produktów na skorzystanie z prawa odstąpienia od HOORTRADE, zgodnie z obowiązującymi warunkami prawnymi, o których mowa w Kodeksie Konsumentów, bez konieczności podawania przyczyny ani zapłaty kar.
 • 7.2 W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować HOORTRADE o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy, wysyłając przed upływem ww. pocztą za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w strefie klienta Witryny. Każde inne wyraźne oświadczenie, jednoznaczne, wyrażające chęć odstąpienia od umowy (na przykład pismo wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).
 • 7.3 W każdym przypadku Klient musi wskazać chęć odstąpienia w sposób jednoznaczny i niedwuznaczny.
 • 7.4 Gdy HOORTRADE otrzyma prawidłowo wypełniony formularz odstąpienia od umowy, niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy na trwałym nośniku na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 • 7.5 Jakikolwiek zwrot Produktu przez Klienta do HOORTRADE przed otrzymaniem potwierdzenia odbioru i/lub pisemnego potwierdzenia od HOORTRADE wymieniającego miejsce/miejsce, do którego ten Produkt musi zostać zwrócony, zostanie odrzucony przez HOOTRADE i zwrócony nadawcy.
 • 7.6 W każdym przypadku Klient będzie zobowiązany do zwrotu Produktów do HOORTRADE lub innej osoby wskazanej przez HOORTRADE, bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od powiadomienia o decyzji o odstąpieniu . W każdym przypadku Klient musi zwrócić dany Produkt(y) do HOORTRADE w oryginalnym opakowaniu, w tym przesłane instrukcje i/lub wszelkie akcesoria.
 • 7.7 W tym celu, biorąc pod uwagę charakter Produktów, HOORTRADE oferuje Klientowi usługę zwrotu Produktów ze względu na ich objętość i/lub wagę. Na koszty zwrotu Produktów składają się koszty stałe w wysokości 26,45 euro zawierające podatek od paczki + koszty zmienne zależne od wagi paczki (patrz tabela poniżej).
  WAGA PAKIET DOPÓKI (w KG) ŚWIEŻY Z POWRÓT PRZEZ PAKIET z wliczonym podatkiem
  1 46,85 €
  2 47,75 €
  3 48,65 €
  4 49,56 €
  5 50,46 €
  6 51,36 €
  7 52,26 €
  8 53,17 €
  9 54,07 €
  10 54,97 €
  11 55,87 €
  12 56,78 €
  13 57,68 €
  14 58,58 €
  15 59,48 €
  16 60,39 €
  17 61,29 €
  18 62,19 €
  19 63,09 €
  20 64,00 €
  21 64,90 €
  22 65,80 €
  23 66,70 €
  24 67,61 €
  25 68,51 €
  26 69,41 €
  27 70,31 €
  28 71,21 €
  29 72,12 €
  30 73,02 €

  Każda użyteczna weryfikacja jest w każdym przypadku przeprowadzana przez HOORTRADE po otrzymaniu Produktów. Aby HOORTRADE mógł przeprowadzić niezbędne kontrole i rozpatrzyć wniosek o wypłatę w optymalnych warunkach, HOORTRADE zdecydowanie zaleca, aby Klient przesłał mu zdjęcie zwracanych Produktów i paczek przed wysyłką. HOORTRADE prosi Klienta o usunięcie naklejek transportowych z Paczek. Przedmioty zwrócone niekompletne, uszkodzone, uszkodzone w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z Klientem nie podlegają zwrotowi w całości. HOORTRADE poinformuje Klienta o wartości odszkodowania odpowiadającego poniesionej szkodzie.

 • 7.8 W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy, całość wpłaconych przez Klienta kwot zostanie mu zwrócona przez HOORTRADE, bez nieuzasadnionej zwłoki, w terminie czternastu (14) dni od daty poinformowania HOORTRADE o Decyzja Klienta o odstąpieniu. Jeśli Klient zdecyduje się na usługę zwrotu Produktu oferowaną przez HOORTRADE, odpowiednie koszty zwrotu zostaną odjęte od zwracanej kwoty. Zwrot zwrotu może zostać odroczony do czasu zwrotu Produktów lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu wysyłki tych Produktów, przy czym wybrana data jest pierwszą z tych okoliczności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w momencie składania zamówienia, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne sposoby płatności oraz pod warunkiem, że zwrot nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami

8. GWARANCJA Z PRODUKTY

GWARANCJE PRAWNE

Działając jako prawna gwarancja zgodności, konsument ma okres dwóch lat od dostarczenia towarów do działania; może wybrać między naprawą a wymianą towaru, z zastrzeżeniem warunków kosztowych przewidzianych w artykule L.217-9 Kodeksu Konsumenckiego; z wyjątkiem towarów używanych, jest zwolniony z obowiązku udowodnienia braku zgodności towaru z umową w ciągu 24 miesięcy od dostawy towaru.
Prawna gwarancja zgodności obowiązuje niezależnie od jakiejkolwiek udzielonej gwarancji handlowej.
Konsument może zdecydować się na skorzystanie z gwarancji za wady ukryte rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 1641 Kodeksu Cywilnego, chyba że Sprzedawca zaznaczył, że nie będzie związany żadną gwarancją; w przypadku realizacji niniejszej gwarancji kupujący ma wybór pomiędzy rozstrzygnięciem sprzedaży a obniżeniem ceny sprzedaży zgodnie z art. 1644 Kodeksu Cywilnego. Ma na to dwa lata od stwierdzenia wady.

Odroczenie, zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia nie może skutkować przedłużeniem wygasającego terminu przedawnienia ponad dwadzieścia lat od dnia narodzin prawa zgodnie z art. 2232 Kodeksu Cywilnego.
Każdy produkt naprawiony w ramach prawnej gwarancji zgodności korzysta z przedłużenia tej gwarancji o sześć miesięcy.

 • 7.1 Wszystkie Produkty zakupione w Serwisie objęte są następującymi gwarancjami prawnymi, przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym oraz Kodeksie Konsumentów :

PRAWNA GWARANCJA ZGODNOŚCI

 • 8.3 Zgodnie z art. L.217-4 i nast. Kodeksu Konsumenckiego Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar zgodny z umową zawartą z Klientem będącym konsumentem oraz ustosunkować się do niezgodności zaistniałej w trakcie dostawy Produktu. Gwarancjazgodności może być wykonana, jeżeli wada istniała w dniu objęcia Produktu w posiadanie.
 • 8.4 Jeżeli jednak wada wystąpiła przed upływem 24 miesięcy od tej daty, domniemywa się, że warunek ten spełnia. Jednak zgodnie z art. L.217-7 Kodeksu konsumenckiego „sprzedający może zakwestionować to domniemanie, jeżeli jest ono niezgodne z charakterem [Produktu] lub rzekomym brakiem zgodności z umową”. W tym zakresie HOORTRADE może dokonać analizy reklamowanego Produktu w celu ustalenia, czy stwierdzona wada istniała w dniu wydania Produktu Klientowi. Natomiast po upływie tego 24-miesięcznego okresu to na Kliencie będzie spoczywać obowiązek udowodnienia, że wada istniała w chwili objęcia Produktu w posiadanie.
 • 8.5 Zgodnie z artykułem L.217-9 Kodeksu konsumenckiego „w przypadku niezgodności towaru z umową kupujący wybiera między naprawą a wymianą towaru. Sprzedawca nie może jednak postąpić zgodnie z wyborem kupującego, jeżeli wybór ten pociąga za sobą oczywiście nieproporcjonalny koszt w stosunku do innego sposobu, biorąc pod uwagę wartość towaru lub wagę wady. Jest on wówczas zobowiązany do dalszego postępowania, o ile nie jest to niemożliwe, w sposób nie wybrany przez kupującego”.

GWARANCJA PRAWNA NA WADY UKRYTE

 • 8.6 Zgodnie z artykułami 1641 do 1649 Kodeksu Cywilnego, Klient może żądać skorzystania z gwarancji za wady ukryte, jeżeli przedstawione wady nie ujawniły się podczas zakupu, powstały przed zakupem i są wystarczająco poważne (wada musi albo spowodować Produkt nie nadaje się do użytku, do którego jest przeznaczony, albo zmniejsza to użycie w takim stopniu, że gdyby Kupujący stwierdził wadę, nie kupiłby Produktu lub nie kupiłby go za taką cenę).
 • 8.7 Reklamacje, prośby o zwrot kosztów za niezgodny Produkt należy składać listownie lub za pośrednictwem dedykowanego w tym celu formularza kontaktowego dostępnego na Stronie z poziomu strefy klienta. Klientowi zostanie zwrócona przelewem bankowym kwota jego zamówienia. Koszty procedury zwrotu (w szczególności koszty wysyłki zwrotnej danego Produktu) pozostają w gestii HOORTRADE

GWARANCJA HANDLOWA

 • 8.8 Bez uszczerbku dla prawa do korzystania z obowiązujących gwarancji prawnych, o których mowa powyżej i którymi HOORTRADE pozostaje związana w celu zagwarantowania zgodności Produktów, Klient może skorzystać z dodatkowej gwarancji handlowej, w zależności od Produktu(ów) nabyty.
 • 8.9 Gwarancja handlowa podlega opłacie. Warunki zastosowania gwarancji opisane są tutaj. Czas trwania i kwota gwarancji handlowej są również wskazane na fakturze klienta, która pojawia się w jego strefie klienta.

9. OBCIĄŻENIE

 • 9.1 Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z jej błędów, błędów lub zaniechań i wyrządzania bezpośredniej szkody drugiej stronie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 • 9.2 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość, precyzję, przydatność i dokładność informacji, które podaje na Stronie w celu złożenia i potwierdzenia zamówienia. Jakikolwiek błąd z jego strony dotyczący informacji przekazanych HOORTRADE podczas składania zamówienia, który może mieć wpływ na dostawę zamówionych Produktów, może spowodować ponowne wystawienie przez HOORTRADE faktury na koszty niezbędne do zapewnienia nowej dostawy. Odpowiedzialność HOORTRADE nie może być w żaden sposób zaangażowana w tym zakresie.
 • 9.3 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec HOORTRADE i, w stosownych przypadkach, osób trzecich za wszelkie szkody, jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez informacje przekazane, przesłane lub rozpowszechnione przy okazji przyznania zamówienia i stosowania niniejszych OWH, jak również jakiegokolwiek naruszenia z jego strony tych postanowień umownych.
 • 9.4 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór Produktów, które zamawia za pośrednictwem Strony.
 • 9.5 Montaż i zamontowanie dostarczonego Produktu(ów) odbywa się na pełną odpowiedzialność Klienta. Podobnie wszelkie ewentualne cięcie Produktu lub modyfikacja części składającej się na Produkt odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Klienta. W żadnym wypadku HOORTRADE nie ponosi odpowiedzialności za montaż niezgodny z zasadami sztuki lub z instrukcją montażu i użytkowania.
 • 9.6 W celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Klienta, Klient zobowiązany jest zbadać stan i zawartość swojej przesyłki w dniu dostawy w celu sformułowania niezbędnych zastrzeżeń na warunkach, o których mowa w art. 5) oraz niezwłocznie powiadomić HOORTRADE poprzez formularz kontaktowy wykryta jakakolwiek usterka. W przypadku stwierdzenia wady, Klient nie może przystąpić do montażu Produktu przed rozpatrzeniem jego reklamacji przez HOORTRADE (patrz terminy realizacji w punkcie 8.9 Regulaminu ). W przypadku montażu produktu HOORTRADE nie ponosi odpowiedzialności za wady stwierdzone po zmontowaniu produktu. W konsekwencji, jeżeli Klient nie poinformuje HOORTRADE o istnieniu wadliwej części i zamontuje ją w ramach montażu Produktu, nie może powoływać się na brak zgodności części.
 • 9.7 Gdy powierza montaż i instalację nabytego Produktu zewnętrznemu profesjonalnemu usługodawcy lub instalatorowi, ten ostatni ponosi wyłączną odpowiedzialność za montaż, środki zastosowane w tym celu oraz wszelkie szkody, które mogą wyniknąć dla Klienta. i/lub Produktu przy okazji lub po zakończeniu jego instalacji. Odpowiedzialność HOORTRADE w żadnym przypadku nie może być w tym zakresie powiązana. Wszelkie prośby skierowane do serwisu posprzedażowego HOORTRADE w takim przypadku zostaną odrzucone przez HOORTRADE. Ewentualna wada konstrukcji lub kształtu elementu składowego Produktu przed jego montażem, wierceniem itp. musi być w takim przypadku niezwłocznie zgłoszona HOORTRADE z zaznaczeniem, że Klient zobowiązuje się wówczas do wstrzymania montażu powierzonego profesjonalista będący stroną trzecią. HOORTRADE nie ponosi odpowiedzialności za stwierdzoną wadę, jeżeli reklamowana część została zamontowana lub włączona do konstrukcji Produktu, pomimo powiadomienia przesłanego do HOORTRADE.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOORTRADE

 • 9.8 HOORTRADE wdraża wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie Klientowi dostaw Produktów wysokiej jakości i na optymalnych warunkach. HOORTRADE przyjmuje pełną odpowiedzialność za Produkty oferowane Klientom na Stronie i zajmuje się wyłącznie potencjalnymi reklamacjami dotyczącymi tych Produktów.
 • 9.9 HOORTRADE nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które można przypisać samemu Klientowi lub nieprzewidywalnemu i niemożliwemu do przezwyciężenia zdarzeniu osoby trzeciej niezwiązanej z umową lub przypadkowi siły wyższej.
 • 9.10 Ponadto nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód poniesionych przez Klienta związanych z niewłaściwym użytkowaniem lub montażem/montażem Produktów niezgodnym z instrukcją, niezależnie od tego, czy montaż ten jest wykonywany samodzielnie przez Klienta, czy usługodawcę. osoba trzecia upoważniona przez Klienta.
 • 9.11 W przypadku reklamacji Klienta dotyczącej wady stwierdzonej na Produkcie, HOORTRADE zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie żądania Klienta w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin roboczych od otrzymania kompletnej dokumentacji Klienta (numer referencyjny, ilość, zdjęcia, wszelkie informacje na prośbę HOORTRADE). W przypadku stwierdzenia wady Produktu i potwierdzonej przez HOORTRADE, HOORTRADE zobowiązuje się do zaproponowania Klientowi rozwiązania dostosowanego do jego żądania w ciągu czternastu dni kalendarzowych od daty potwierdzenia rozpatrzenia reklamacji.

10. SIŁA WYŻSZA

 • 10.1 „Siła wyższa” jest zdefiniowana jako każde zdarzenie pozostające poza kontrolą jednej ze stron, którego nie można rozsądnie przewidzieć w momencie zawarcia umowy zawartej między HOORTRADE a Klientem. Zdarzenie takie będzie charakteryzować się tym, że strona, która jest ofiarą takiego zdarzenia, nie jest w stanie należycie wykonać swoich zobowiązań umownych, pomimozastosowania adekwatnych i odpowiednich środków mających na celu ograniczenie jego skutków.
 • 10.2 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązania wynikającego z niniejszych OWH, które wynikałoby z faktu drugiej strony kolejno po wystąpieniu przypadku siły wyższej, zgodnie z uznaniem i definicją francuskiego orzecznictwa.
 • 10.3 Siła wyższa powoduje zawieszenie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu na cały okres jej istnienia i żadna ze stron nie może w tym okresie skutecznie powoływać się na istnienie takiej siły wyższej w rozumieniu art. 1218 Kodeksu Cywilnego w celu uzasadnienia zakończenia stosunku umownego z drugą stroną. Jednakże, gdyby przypadek siły wyższej trwał dłużej niż trzydzieści (30) kolejnych dni, skutkowałoby to automatycznym wypowiedzeniem niniejszych OWH przez jedną lub drugą ze stron, osiem (8) dni po wysłaniu listu poleconego pismo za potwierdzeniem odbioru informujące o tej decyzji.

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • 11.1 Witryna, jak również bazy danych, teksty, dokumenty, informacje, obrazy, fotografie, grafiki, logo lub wszelkie inne dane są chronione na mocy artykułów L.111-1 i następnych Kodeksu własności intelektualnej i pozostają wyłączną własnością HOORTRADE lub, w stosownych przypadkach, ich odpowiednich właścicieli, od których HOORTRADE uzyskał niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności.
 • 11.2 HOORTRADE pozostaje właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej zgłoszonych i zarejestrowanych w Narodowym Instytucie Własności Intelektualnej (INPI) i związanych z Witryną, jak również wszystkich praw własności intelektualnej i praw autorskich. autora odnoszące się do jakiegokolwiek innego znaku odróżniającego należącego do niego.
 • 11.3 Jakiekolwiek powielanie i/lub przedstawianie, pobieranie, tłumaczenie, adaptacja, wykorzystywanie, dystrybucja, rozpowszechnianie i/lub przekazywanie, w jakiejkolwiek formie, komercyjnej lub nie, całości lub części Witryny lub jakichkolwiek praw własności intelektualnej należących do HOORTRADE jest surowo zabronione. Klient powstrzymuje się również od wszelkich działań i działań, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio naruszyć prawa własności intelektualnej HOORTRADE.
 • 11.4 W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej związanych z Witryną lub praw HOORTRADE, Klient proszony jest o zgłoszenie tego do HOORTRADE za pośrednictwem formularza kontaktowego w strefie klienta Witryny.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13. JĘZYK OWH

 • 13.1 Niniejsze OWH są napisane w języku francuskim.
 • 13.2 W przypadku konieczności przetłumaczenia ich na jeden lub więcej języków, w przypadku sporu rozstrzygająca będzie wyłącznie wersja tekstu w języku francuskim.

13. PRAWIDŁOWY ODPOWIEDNI ORAZ JURYSDYKCJA KOMPETENTNY

 • 14.1 Niniejsze OWH podlegają prawu francuskiemu.
 • 14.2 W przypadku sporu, do którego mogłyby doprowadzić niniejsze OWH (lub jedna z ich klauzul) i/lub stosunki między stronami, Klient może, według własnego uznania, zwrócić się do jednej z jurysdykcji właściwych terytorialnie na mocy Kodeksu postępowania cywilnego, jurysdykcji miejsca, w którym mieszkał w chwili zawarcia umowy lub wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę.
 • 14.3 Zgodnie z art. L.612-1 Kodeksu konsumenckiego przypomina się, że „każdy konsument ma prawo do swobodnego zwrócenia się do mediatora konsumenckiego w celu polubownego rozwiązania sporu między nim a profesjonalistą. W tym celu , profesjonalista gwarantuje konsumentowi skuteczne korzystanie z systemu mediacji konsumenckiej”.
 • 14.4 Zgodnie z zarządzeniem nr. 2015-1033 z dnia 20 sierpnia 2015 r. i dekret wykonawczy nr. 2015-1382 z dnia 30 października 2015 r. każdy tzw. spór konsumencki lub spór, z zastrzeżeniem art. L.612-2 Kodeksu konsumenckiego, może być przedmiotem polubownego rozwiązania w drodze mediacji z CMAP – Centrum Mediacji i Arbitrażu Paryża.
 • 14.5 W celu poddania sporu mediatorowi Klient może: wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej CMAP:
  • - wypełnić formularz na stronie internetowej CMAP: www.mediateur-conso.cmap.fr; złoto,
  • - wyślij swoją prośbę pocztą zwykłą lub poleconą do CMAP Mediation Consumption , 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARYŻ; złoto,
  • - wyślij e-mail na adres konsumpcja@cmap.fr.
 • 14.6 Przypomina się, że mediacja nie jest obowiązkowa, chyba że prawo stanowi inaczej, i jest proponowana w celu rozwiązywania sporów poprzez unikanie odwoływania się do wymiaru sprawiedliwości.

ZAŁĄCZNIK 1 – MODEL Z FORMULARZ Z WYCOFANIE

(Proszę kompletny I odeślij Ten formularz tylko Jeśli ty życzenie Do wycofać od KONTRAKT)

Do wiadomości HOORTRADE, 83-85 boulevard du parc de l'Artillerie - 69007 LYON - Francja

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dotyczącej zamówienia nr:

A w odniesieniu do produktu(ów) poniżej :

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Otrzymany w dniu : __/__/____

Moje imię i nazwisko oraz adres:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Akceptuję usługę zwrotu oferowaną przez Hoortrade (paragraf 7.7 OWH)

Data : __/__/____

Podpis (tylko w przypadku, gdy niniejszy formularz jest zgłoszony w formie papierowej) :

ZAŁĄCZNIK 2 – LISTA KODÓW POCZTOWYCH NIE DOSTARCZONYCH PRZEZ HOORTRADE

Kraj Miasto Kod pocztowy
Francja
LOIX 17111
ILE D'AIX 17123
ST GEORGES D'OLERON 17190
ST PIERRE D'OLERON 17310
ST TROJAN LES BAINS 17370
ST MARTIN EN RE 17410
CHATEAU D'OLERON 17480
DOLUS D'OLERON 17550
LE BOIS PLACE EN RE 17580
ARS EN RE 17590
LA FLOTTE 17630
ST DENIS D'OLERON 17650
LA COUARDE SUR MER 17670
ST MARIE EN RE 17740
LA BREE LES BAINS 17840
LES PORTES EN RE 17880
RIVEDOUX PLAGE 17940
CORSE 20000 ➜ 20999
ILE DE BREHAT 22870
ILE D'OUESSANT 29242
ILE DE BATZ 29253
ILE DE MOLENE 29259
ILE TUDY 29980
ILE DE SEIN 29990
BELLE ILLE (LE PALAIS) 56360
GROIX 56590
ILES AUX MOINES 56780
ILE D'ARZ 56840
ILE D'YEU 85350
Niemcy
Hiddensee 18565
Pellworm 25846 - 25847 - 25849
Hallig Hooge 25859
Langeneß 25863
Hallig Oland / Hallig Gröde / Habel 25869
Föhr (Wyk) 25929 ➜ 25933
Föhr 25938
Föhr (Nieblum) 25939
Amrum (Wittdün) 25940 ➜ 25942
25946
Amrum (Nebel) 25947 ➜ 25949
Amrum (Norddorf) 25952 ➜ 25955
Sylt (Westerland) 25961 ➜ 25970
Sylt (Sylt-Ost) 25980 - 25985 - 25986
Sylt (Rantum) 25988
Sylt (List) 25989 - 25990
Sylt (Wenningstedt) 25992 ➜ 25994
25996 ➜ 25999
Langeoog 26465
Spiekeroog 26474
Wangerooge 26486
Norderney 26548
Juist 26571
Baltrum 26579
Borkum 26757
Helgoland 27498
Neuwerk 27499
Frauenchiemsee 83256
Chorwacja
Rab 51280 - 51281
Krk 51500
51511 ➜ 51517
51521 ➜ 51523
Cres 51555 ➜ 51557
51559
Losinj 51550 - 51551 - 51554 - 51564
Ilovik 51552
Susak 51561
Unije 51562
Ciovo 21220 - 21223 - 21224
Drvenik 21225
Solta 21430 - 21432
Brac 21400
21403 ➜ 21405
21410 - 21412 - 21413 - 21420
21423 ➜ 21426
Hvar 21450 - 21454 - 21460 - 21462 - 21463
21465 ➜ 21467
21469
Vis 21480 - 21483 - 21485
Kolocep 20221
Lopud 20222
Sipan 20223
Mljet 20224 ➜ 20226
Lastovo 20290
Korcula 20260 - 20263 - 20264 - 20270
20271 ➜ 20275
Krapanj 22231
Zlarin 22232
Prvic Luka 22233
Prvic Sepurine 22234
Kaprije 22235
Zirje 22236
Murter 22240
22242 ➜ 22244
Pag 23249 ➜ 23251
53291 -53294 - 53296
Vir 23234
Olib 23296
Silba 23295
Premuda 23294
Molat 23292
Ist 23293
Sestrunj 23291
Ugljan 23271 ➜ 23275
Pasman 23212
23262 ➜ 23264
Dugi Otok 23281 - 23282
23285 ➜ 23287
Rava 23283
Veli Iz 23284
Dania
Rønne 3700
Aakirkeby 3720
Nexø 3730
Svaneke 3740
Østermarie 3751
Gudhjem 3760
Allinge 3770
Klemensker 3782
Hasle 3790
Sejerø 4592
Aero 5960
Ærøskøbing 5970
Søby Ærø 5985
Fanø 6720
Fur 7884
Samsø 8305
Anholt 8592
Læsø 9940 - 9950 - 9960
Hiszpania
Îles Baléares 07xxx
Badajoz 06000 ➜ 06019
06010 ➜ 06012
06070 - 06071 - 06080
La Pilara 06009
Base Aerea Talavera Real 06050
Olivenza 06100
Cheles 06105
San Benito De La Contienda 06106
Villarreal 06107
Santo Domingo - San Jorge De Alor 06108
San Rafael De Olivenza - San Francisco De Olivenza 06109
Villanueva Del Fresno 06110
Oliva De La Frontera 06120
Zahinos 06129
Valverde De Leganes 06130
Alconchel 06131
Higuera De Vargas 06132
Taliga 06133
Valencia Del Mombuey 06134
Talavera La Real 06140
Santa Marta 06150
Barcarrota 06160
Alvarado - La Albuera 06170
Almendral 06171
Torre De Miguel Sesmero 06172
Nogales 06173
Salvaleon 06174
Salvatierra De Los Barros 06175
La Morera - La Parra 06176
Valle De Matamoros 06177
Valle De Santa Ana 06178
Gevora Del Caudillo 06180
Sagrajas 06181
Alcazaba 06182
Novelda Del Guadiana 06183
Pueblonuevo Del Guadiana 06184
Valdelacalzada 06185
Guadiana Del Caudillo 06186
Guadajira 06187
La Roca De La Sierra 06190
Puebla De Obando 06191
Villar Del Rey 06192
Botoa - Puente De Zapaton 06193
Valdebotoa 06194
Balboa - Villafranco Del Guadiana 06195
Aldea Del Cura - Aldea De Retamal - Cortegana - Corte De Peleas 06196
Entrin Alto - Entrin Bajo 06197
Almendralejo 06200
Aceuchal 06207
Villalba De Los Barros 06208
Solana De Los Barros 06209
Torremegia 06210
Villafranca De Los Barros 06220
Ribera Del Fresno 06225
Hinojosa Del Valle 06226
Llera 06227
Hornachos 06228
Puebla Del Prior 06229
Los Santos De Maimona 06230
Fuente De Cantos 06240
Calzadilla De Los Barros 06249
Bienvenida 06250
Monesterio 06260
Segura De Leon 06270
Fuentes De Leon 06280
Usagre 06290
Montemolin 06291
Calera De Leon 06292
Cabeza La Vaca 06293
Zafra 06300
Puebla De Sancho Perez 06310
Medina De Las Torres 06320
Atalaya 06329
Valencia Del Ventoso 06330
Fregenal De La Sierra 06340
Higuera La Real 06350
Fuente Del Maestre 06360
Burguillos Del Cerro 06370
Valverde De Burguillos 06378
Jerez De Los Caballeros 06380
Valuengo 06389
Brovales - La Bazana 06389
Feria 06390
La Lapa 06391
El Raposo 06392
Alconera 06393
Bodonal De La Sierra 06394
Don Benito 06400
Conquista - Torrefresneda - Santa Amalia - Valdehornillos 06410
Medellin 06411
Hernan Cortes - Ruecas - Vivares 06412
Mengabril 06413
Yelbes 06415
Castuera 06420
Monterrubio De La Serena 06427
Puerto Hurraco 06428
Benquerencia De La Serena - Puerto Mejorada 06429
Zalamea De La Serena 06430
Esparragosa De La Serena 06439
Malpartida De La Serena 06440
Higuera De La Serena 06441
Retamal De Llerena 06442
Campillo De Llerena 06443
Valencia De Las Torres 06444
Higuera De Llerena 06445
San Cristobal De Zalamea 06446
Quintana De La Serena 06450
Valle De La Serena 06458
La Guarda 06459
Campanario 06460
Magacela 06468
La Coronada 06469
Guareña 06470
Villagonzalo 06473
Valdetorres 06474
Oliva De Merida 06475
Palomas 06476
Puebla De La Reina 06477
Manchita 06478
Cristina 06479
Montijo 06480
La Nava De Santiago 06486
Cordobilla De Lacara 06487
Carmonita 06488
Lacara, De (Poblado) 06489
Puebla De La Calzada 06490
Lobon 06498
Barbaño 06499
San Vicente De Alcantara 06500
Alburquerque 06510
La Codosera 06518
Bacoco - Benavente - El Marco - La Rocita De Mayorga 06519
Cabeza Del Buey 06600
Peñalsordo 06610
Zarza Capilla 06611
Capilla 06612
Helechal 06613
Almorchon 06614
Nava, La (De Almorchon) 06615
Esparragosa De Lares 06620
Puebla De Alcocer 06630
Talarrubias 06640
Siruela 06650
Sancti-Spiritus 06655
Garlitos 06656
Risco 06657
Tamurejo 06658
Baterno 06659
Fuenlabrada De Los Montes 06660
Herrera Del Duque 06670
Villarta De Los Montes 06678
Peloche 06679
Castilblanco 06680
Valdecaballeros 06689
Garbayuela 06690
Pantano De Cijara 06691
Helechosa De Los Montes 06692
Villanueva De La Serena 06700
Entrerrios 06710
Gargaligas 06711
Zurbaran 06712
Los Guadalperales 06713
La Haba 06714
Rena 06715
Villar De Rena 06716
Palazuelo 06717
Puebla De Alcollarin 06717
Castillo De La Encomienda 06718
El Torviscal 06719
Valdivia 06720
Acedera - Obando 06730
Vegas Altas 06731
Orellana La Vieja 06740
Orellana De La Sierra 06750
Navalvillar De Pela 06760
Casas De Don Pedro 06770
Merida 06800
Calamonte 06810
Don Alvaro 06820
La Zarza 06830
Alange 06840
Arroyo De San Servan 06850
Esparragalejo 06860
La Garrovilla 06870
Torremayor 06880
Valverde De Merida 06890
Mirandilla 06891
Trujillanos 06892
San Pedro De Merida 06893
Aljucen 06894
El Carrascalejo 06894
Llerena 06900
Puebla Del Maestre 06906
Pallares 06907
Santa Maria La Nava 06908
Trasierra 06909
Granja De Torrehermosa 06910
Peraleda Del Zaucejo 06919
Azuaga 06920
Valverde De Llerena 06927
Malcocinado 06928
La Cardenchosa 06929
Berlanga 06930
Maguilla 06939
Ahillones 06940
Villagarcia De La Torre 06950
Casas De Reina 06960
Reina 06970
Fuente Del Arco 06980
Bohonal 13110
Estonia
Kihnu 88001 ➜ 88005
Osmussaare 91217
Vormsi 91301 ➜ 91320
Hiiuma 92001 ➜ 92420
Saaremaa 93001 ➜ 94799
96027 - 96098
Piirissaare 62601
Finlandia
Helsinki 00190
Tirmo 07360
Pellinki 07370
Suurpellinki 07390
Barösund 10270
Tammisaari 10600
Velkua 21195
Lillandet 21650
Nauvo 21660
Pärnäinen 21670
Nötö 21680
Korppoo 21710
Korpoström 21720
Utö 21740
Norrskata 21750
Houtskari 21760
Mossala 21770
Emkarby 22220
Eckerö 22270
Storby 22271
Pålsböle 22310
Tjudö 22330
Geta 22340
Kastelholm 22520
Sund 22530
Vårdö 22550
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Mariehamn 22100 - 22101 - 22120 - 22140 - 22160
Gottby 22130
Jomala 22150
Emkarby 22220
Hammarland 22240
Eckerö 22270 - 22271
Pälsböle 22310
Ödkarby 22320
Tjudö 22330
Geta 22340
Godby 22410 - 22411
Saltvik 22430
Kastelholm 22520
Sund 22530
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Kökar 22730
Seglinge 22810
Kumlinge 22820
Enklinge 22830
Lappoby-Åland 22840
Torsholma 22910
Brändö - Åland 22920
Fiskö 22930
Åva 22940
Jurmo - Åland 22950
Värdö 22550
Åva 22940
Iniö 23390
Angelniemi 25230
Hiittinen 25940
Rosala 25950
Högsåra 25960
Kesälahti 59800
Suurikylä 59810
Purujärvi 59820
Isokyrö 61500
Lehmäjoki 61520
Orismala 61550
Orisberg 61560
Norinkylä 61840
Kristiinankaupunki 64100
Tiukka 64140
Närpes 64200
Kalax 64210
Yttermark 64220
Närpes St 64230
Böle 64240
Pjelax 64250
Kaskinen 64260
Lapväärtti 64300
Dagsmark 64320
Karijoki 64350
Myrkky 64370
Metsälä 64440
Kallträsk 64450
Härkmeri 64460
Skaftung 64480
Siipyy 64490
Nämpnäs 64510
Norrnäs 64530
Rangsby 64550
Övermark 64610
Teuva 64700
Perälä 64720
Horo 64740
Peltola 64760
Äystö 64770
Vanhakylä 64810
Kärjenkoski 64820
Villamo 64830
Heikkilänjoki 64840
Möykky 64850
Isojoki 64900
Kodesjärvi 64930
Vaasa 65100 - 65130 - 65170 - 65200 - 65230 - 65280 - 65300 - 65320 - 65350 - 65370 - 65380
Sundom 65410
Sulva 65450
Tölby 65460
Rimal 65470
Vikby 65480
Helsingby 65520
Mustasaari 65610
Karperö 65630
Koskö 65650
Singsby 65710
Jungsund 65730
Iskmo 65760
Raippaluoto 65800
Björköby 65870
Norra Vallgrund 65920
Södra Vallgrund 65930
Söderudden 65970
Maalahti 66100
Övermalax 66140
Långåminne 66160
Korsnäs 66200
Molpe 66210
Bergö 66220
Korsbäck 66230
Petolahti 66240
Svarvar 66260
Pörtom 66270
Taklax 66280
Harrström 66290
Töjby 66295
Jurva 66300
Niemenkylä 66320
Hakko 66330
Sarvijoki 66340
Tainus 66350
Kesti 66360
Närvijoki 66370
Laihia 66400
Ruto 66420
Vedenoja 66430
Tervajoki 66440
Jakkula 66450
Haapala 66460
Jukaja 66470
Vähäkyrö 66500
Merikaarto 66510
Veikkaala 66520
Koivulahti 66530
Petsmo 66540
Västerhankmo 66550
Österhankmo 66560
Kuni 66580
Vassor 66590
Vöyri 66600
Maksamaa 66640
Bertby 66660
Kaurajärvi 66680
Kaitsor 66710
Oxkangar 66730
Nurmes 75500
Nurmes 75530
Savikylä 75650
Ylä-Luosta 75680
Valtimo 75700
Karhunpää 75710
Pajukoski 75740
Puukari 75770
Mujejärvi 75790
Ylä-Valtimo 75840
Saramo 75890
Petäiskylä 75930
Mujejärvi 75940
Kohtavaara 75970
Höljäkkä 75990
Joensuu 80100 - 80110 - 80130 - 80140 - 80160 - 80170 - 80200 - 80210 - 80220 - 80230 - 80260
Reijola 80330
Ylämylly 80400
Onttola 80510
Lehmo 80710
Kontiolahti 80770
Kontioniemi 80780
Kontioranta 80790
Paihola 80850
Kulho 80910
Kontiolahti 81100
Katajaranta 81120
Romppala 81160
Eno 81200
Louhioja 81210
Jakokoski 81220
Mönni 81230
Lehtoi 81235
Ahveninen 81260
Paukkaja 81270
Uimaharju 81280
Ukkola 81290
Haapalahti 81295
Kuismavaara 81320
Luhtapohja 81330
Tokrajärvi 81350
Sarvinki 81360
Revonkylä 81390
Tyrjänsaari 81420
Kivilahti 81430
Huhus 81450
Käenkoski 81460
Naarva 81470
Vuonisjärvi 81560
Kelvä 81570
Vuonislahti 81590
Hattuvaara 81650
Lehmikylä 81660
Lieksa 81700
Lieksa 81720
Pankakoski 81750
Jamali 81810
Kylänlahti 81820
Mätäsvaara 81850
Viekijärvi 81860
Pankajärvi 81950
Jongunjoki 81970
Heinävaara 82110
Keskijärvi 82120
Kiihtelysvaara 82140
Oskola 82160
Uskali 82170
Huhtilampi 82180
Hammaslahti 82200
Suhmura 82210
Niittylahti 82220
Nieminen 82290
Rääkkylä 82300
Oravisalo 82310
Rasivaara 82335
Tikkala 82350
Onkamo 82360
Tolosenmäki 82380
Haarajärvi 82395
Puhos 82430
Hummovaara 82460
Heinoniemi 82490
Kitee 82500
Kiteenlahti 82510
Juurikka 82580
Närsäkkälä 82590
Tohmajärvi 82600
Värtsiläv 82655
Uusi-Värtsilä 82660
Kaurila 82670
Niirala 82675
Littilä 82685
Kovero 82710
Tuupovaara 82730
Öllölä 82750
Hoilola 82760
Kaustajärvi 82770
Marjovaara 82815
Maukkula 82820
Haukivaara 82830
Pirttiaho 82840
Kinnasniemi 82850
Kokinvaara 82865
Luutalahti 82870
Mannervaara 82880
Ilomantsi 82900
Sonkaja 82915
Lehtovaara 82960
Hattu 82967
Möhkö 82980
Liperi 83100
Salokylä 83130
Puromäki 83140
Roukalahti 83150
Tutjunniemi 83160
Risti 83320
Kaatamo 83330
Kaarnalampi 83340
Viinijärvi 83400
Käsämä 83430
Vaivio 83450
Harinjärvi 83460
Ahonkylä 83480
Outokumpu 83500
Kokonvaara 83550
Kuusjärvi 83630
Varislahti 83660
Polvijärvi 83700
Kuorevaara 83720
Sotkuma 83750
Sola 83760
Horsmanaho 83780
Kinahmo 83825
Hukkala 83830
Ruvaslahti 83835
Saarivaara 83840
Martonvaara 83855
Polvela 83870
Kajoo 83880
Juuka 83900
Paalasmaa 83910
Vihtasuo 83915
Nunnanlahti 83940
Ahmovaara 83950
Koli 83960
Tuopanjoki 83985
Hailuoto 90480
Włochy
Z wyjątkiem Sycylii i Sardynii
Ventotene 04020
Ponza 04027
Sardaigne 07000 ➜ 09999
La Maddalena 07024
Asinara Cala d´Oliva 07046
Carloforte 09014
Campione* 22060
Livigno* 23030
Monte Isola 25050
Pellestrina 30010
San Pietro in Volta 30010
Burano 30012
Venezia 30100 - 30121
Sant´Elena 30122
Venezia 30122 ➜ 30126
30131 ➜ 30133
30135
Venezia 30141
Alberoni 30126
Lido di Venezia 30126
Malamocco 30126
Giudecca 30133
Sacca Fisola 30133
Murano 30141
Cavo 57038
Cavoli 57034
Gorgona Isola 57030
La Pila 57034
Marciana 57030
Poggio 57030
Pomonte 57030
Procchio 57030
San Piero in Campo 57034
Sant´Ilario 57034
Seccheto 57034
Capoliveri 57031
Capraia Isola 57032
Marciana Marina 57033
Campo nell´ Elba 57034
Marina di Campo 57034
Pianosa Isola 57034
Porto Azzurro 57036
Carpani 57037
Magazzini 57037
Portoferraio 57037
San Giovanni 57037
Rio Marina 57038
Rio Nell´Elba 57039
Campese - Giglio Isola - Giglio Porto 58012
Île d'Elbe & Thyrréniennes 58013 - 58018
Giannutri 58019
Isole tremiti 71040
San Domino 71040
San Nicola 71040
Tremiti Isole 71040
Barano d´Ischia 80070
Buonopane 80070
Fontana 80070
Marina Grande di Capri 80073
Panza 80075
Piedimonte d´Ischia 80077
Sant´Angelo 80070
Serrara 80070
Succhivo 80070
Testaccio d´Ischia 80070
Anacapri 80071
Capri 80073
Casamicciola Terme 80074
Forio 80075
Monterone 80075
Lacco Ameno 80076
Ischia 80077
Ischia Ponte 80077
Ischia Porto 80077
Ischia San Michele 80077
Sant´Antuono D´Ischia 80077
Procida 80079
Ustica 90010
Pantelleria 91017
Favignana 91023
Lampedusa 92010
Linosa 92010
Alicudi 98050
Filicudi 98050
Panarea 98050
Stromboli 98050
Vulcano 98050
Canneto Lipari 98052
Lipari 98055
Norwegia
Longyearbyen 9170
Svalbard 9171
Isfjord pä Svalbard 9172
Ny-Alesund 9173
Hopen 9174
Sveagruva 9175
Bjornoya 9176
Hornsund 9177
Barentsburg 9178
Pyramiden 9179
Holandia
Vlieland 8899
AA-ZZ
Terschelling 8881 ➜ 8884
8891 ➜ 8897
AA-ZZ
Ameland 9161 ➜ 9164
AA-ZZ
Schiermonnikoog 9166
AA-ZZ
Texel 1791 ➜ 1797
AA-ZZ
Marken 1156AA - 1156ZZ
Portugalia
Madère 9000 ➜ 9390
9400
Açores 9500 ➜ 9690
9700 ➜ 9950
9960 ➜ 9989
Szwecja
Stockholm Segeltorp 10005 - 13025 - 13033 - 13034 - 13036 - 13038 - 13039 - 13042 - 13043 - 13055 - 13056
Drottningskär 37022
Gothenburg archipelago 43080 ➜ 43089
43095 ➜ 43097
Nordkoster 45204
Sydkoster 45205
Åstol 47112 - 47113
Dyrön 47114 - 47115
Västra Götaland 47500 ➜ 47599
Gotland 62000 ➜ 62999
Holmön 91803
Blidö 76017
Yxlan 76018
Stockholm Tomteboda 76019
Newsletter obrazkowy
Witamy w Casanoovie!

Podążaj za naszymi wiadomościami!

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać wskazówki i sztuczki!

Dostawa
4/7 dni

Bezpieczne
płatności

Bezpłatne
koszty wysyłki

Dostawa
bez kontaktu

Bezpieczna płatność

Visa
Mastercard
Applepay
Googlepay
Paypal
p24

Witamy w Casanoov!
Specjalizując się w internetowej sprzedaży sprzętu przeznaczonego do środowiska domowego, Casanoov stawia sobie za punkt honoru zaoferowanie Ci kompletnej oferty, która pozwoli ograniczyć Twój wygląd zewnętrzny zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi w przystępnych cenach. ceny.
Jakość w dobrej cenie! To motto Casanoova.
Poznaj naszą szeroką gamę aluminiowych bram skrzydłowych, bram przesuwnych, bram i ogrodzeń, najnowszych trendów materiałowych.
Wszystkie nasze produkty zostały przemyślane i zaprojektowane jako zestaw.
Łatwy i szybki w instalacji, samodzielny montaż bram i ogrodzeń Casanoov będzie dziecinnie prosty.
Wszystkie nasze modele zostały zaprojektowane tak, aby łączyć zarówno bezpieczeństwo, jak i estetykę.
Casanoov oferuje wybór, który spełnia wszystkie Twoje życzenia i wymagania: klasyczne modele z pełnym wypełnieniem, półperforowane, perforowane lub ultraperforowane (z kratką) lub bardziej nowoczesne z naszymi modelami design. W Casanoov robimy wszystko, aby Cię usatysfakcjonować!
Nasze modele designerskie są inspirowane i projektowane we Francji, są dostępne w 6 wariantach, a każdy z nich ma unikalne ozdobne tabliczki, zaprojektowane przez nas dla Ciebie.
Wybierz gamę który najbardziej Ci odpowiada, aby uzyskać nowoczesny wygląd zewnętrzny, który Ci odpowiada.
A aby uzyskać jeszcze bardziej nowoczesny wygląd zewnętrzny, pomyśl o zautomatyzowaniu swojego wejścia i przejrzyj naszą kategorię motoryzacyjną, która oferuje automatykę do bram skrzydłowych i przesuwnych dostosowaną do Twoich potrzeb.< br />Odkryj również wszystkie nasze akcesoria do harmonijnego wyglądu zewnętrznego, takie jak nasze słupki aluminiowe w kolorach pasujących do naszych bram, bram i ogrodzeń ogrodowych.
Aby ułatwić Ci wybór, masz wszystkie informacje techniczne, a także wizualizacje na żywo na wszystkich naszych kartach produktów.
Płatności są bezpieczne, a dostawa jest bezpłatna. Ciesz się i szczęśliwe zakupy!